RISCS GEOLÒGICS
TuWeb
RISCS GEOLÒGICS
MAPA DE TSUNAMIS
MAPA DE VOLCANS
MAPA DE TERRATRÈMOLS
 
RISCS GEOLÒGICS


Vulcanisme
Mapa de volcans
Segueix l'enllaç aquí.
Què és?
És un fenomen que que consisteix en la sortida desde l'interior de la terra cap enfora de roca fosa o magma, acompanyat per l'emissió a l'atmosfera de gasos. L'estudi d'aquests fenòmens i estructures, dipòsits i formes que crea és l'objecte de vulcanologia.

Foto
Foto
Foto

Tsunamis
Mapa de tsunamis
Segueix l'enllaç aquí.
Què és?
Un tsunami és una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica, esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d'illa esllavissant-se al mar.

Terratrèmols

Mapa de terratrèmols
Segueix l'enllaç aquí.
Què és?
Un terratrèmol és el resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre (fenòmens reagrupats sota el nom de plaques tectòniques).